انتخابات شورای ششم نجف آباد
ثبت نام ۲۵۲نفر برای انتخابات شورای ششم نجف آباد ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

ثبت نام ۲۵۲نفر برای انتخابات شورای ششم نجف آباد

فرماندارنجف آباد گفت: با پایان مهلت قانونی ثبت نام نامزدهای انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا، ۲۵۲ نفر در سطح شهرستان ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۵۰نفر مربوط به شورای نجف آباد با ۹عضو اصلی هستند.