انتشار فیش حقوقی یک نماینده
انتشار فیش حقوقی نماینده نجف آباد+تصاویر و مدارک ۰۶ آبان ۱۳۹۷

انتشار فیش حقوقی نماینده نجف آباد+تصاویر و مدارک

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی در راستای شفافیت بیشتر عملکرد خود، میزان دقیق دریافتی اش از مجلس و ریز هزینه های دفاتر خود را به صورت رسمی منتشر کرد.