انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان
انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان نجف آباد اعلام کرده که علاقه مندان برای عضویت در هیات مدیره این مجموعه، از هفدهم تا بیست و یکم فروردین ماه می توانند با مراجعه به دفتر انجمن ثبت نام کنند.