برچسب: انشعاب فاضلاب
انتقال پساب نجف آباد و امکان نشست زمین انتقال پساب انتقال پساب نجف آباد و امکان نشست زمین
۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

انتقال پساب نجف آباد و امکان نشست زمین

یکی از موضوعات مرتبط با قرارداد فروش پساب فاضلاب نجف آباد به ذوب آهن، امکان نشست زمین به دلیل تخلیه سفره‌های آب زیر‌زمینی است. برخی اعتقاد دارند تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب به خودی خود مشکل چندانی برای سفره‌های آب به وجود نمی‌آورد و مشکل از جایی شروع می‌شود که بخواهیم پساب را از این منطقه به جای دیگری انتقال دهیم.

ذوب آهن همچنان مشتری پساب نجف آباد است ذوب آهن ذوب آهن همچنان مشتری پساب نجف آباد است                               155x105
۱۹ شهریور ۱۳۹۸
یک دیدگاه

ذوب آهن همچنان مشتری پساب نجف آباد است

در حالی که برخی کارشناسان  از تعویق قصد ذوب آهن برای عملیاتی کردن قرارداد خرید پساب فاضلاب نجف آباد به دلیل برخی  اظهار نظرهای سیاسی خبر می داد ولی در روزهای اخیر مدیر عامل ذوب آهن در مصاحبه با ایمنا از ادامه تلاش های این شرکت برای استفاده از پساب نجف آباد سخن گفته است.