برچسب: انقلاب مدیریتی
انفعال کمرشکن مسئولان انفعال کمرشکن مسئولان          155x105
۴ تیر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
با اولین مشکل جا زده اند

انفعال کمرشکن مسئولان

نگاه بدبینانه اینست که نقاط موثر تصمیم گیری در دولت و غیره بنا دارند کشور را تحت فشار قرار داده تا نسبت به تهدیدات خارجی کرنش نشان دهند. هدف وادادگی و تعظیم قلدران است.

نوبت انقلاب مدیریتی است نوبت انقلاب مدیریتی است               155x105
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
یادداشت

نوبت انقلاب مدیریتی است

بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب، شاهد دستاوردهای بزرگی بوده ایم و در عین حال با مشکلاتی نیز دست و پنجه نرم می کنیم که مهمترین شرط رفع آن ها، یک انقلاب دیگر است و این بار در سطح مدیریت کشور.