اهدای اعضاء بدن
اهدای اعضای مرد ۴۹ ساله نجف‌ آبادی به سه بیمار ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

اهدای اعضای مرد ۴۹ ساله نجف‌ آبادی به سه بیمار

ایمنا: مسئول واحد فرآوری اعضایی پیوند بیمارستان الزهرا(س) گفت: اعضای یک بیمار ۴۹ ساله ساکن نجف‌آباد که دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

اهدای اعضای زن جوان در نجف آباد ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

اهدای اعضای زن جوان در نجف آباد

اعضای بدن مژگان عابدی بیست و شش ساله که بر اثر حادثه رانندگی در نجف آباد دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستان الزهرای اصفهان به بیماران نیازمند اهدا شد.