اورژانس هوایی
انتقال هوایی بیمار فریدونشهری به نجف آباد+فیلم ۰۷ بهمن ۱۳۹۹

انتقال هوایی بیمار فریدونشهری به نجف آباد+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان: صبح دوشنبه ششم بهمن99، شخصی که در فریدونشهر تصادف کرده بود و به تشخیص کادر درمان، نیازمند رسیدگی های ویژه بود، با بالگرد به بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد منتقل شد.