ایستگاه اتوبوس
مطالعه مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس در دانشگاه نجف آباد ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

مطالعه مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس در دانشگاه نجف آباد

ارائه روش‌هایی برای مناسب‌سازی ایستگاه‌های BRT برای استفاده افراد توانخواه به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک است که در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد مورد پژوهش قرار گرفت.