بادام
صادرات ۸۵ میلیارد تومانی بادام نجف آباد + فیلم ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

صادرات ۸۵ میلیارد تومانی بادام نجف آباد + فیلم

صدا و سیما: ۷۰ درصد از محصول بادام این شهرستان به کشور هند و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شده و سالیانه ۸۵ میلیارد تومان درآمد زایی می کند.