برچسب: بخش خصوصی
کارخانه کاشی اصفهان، کوره جدیدش را روشن کرد+ فیلم کارخانه کاشی کارخانه کاشی اصفهان، کوره جدیدش را روشن کرد+ فیلم            4 155x105
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

کارخانه کاشی اصفهان، کوره جدیدش را روشن کرد+ فیلم

کارخانه کاشی اصفهان که پس از سال ها تحمل بحران های کارگری و قرار گرفتن در آستانه نابودی کامل، طی ماه های اخیر با ورود سرمایه گذار جدید بخش خصوصی به نوعی احیاء شده، اخیرا کوره واحد ۲ خود را نیز راه اندازی کرده است.

بازگشت زندگی به کاشی اصفهان+ تصاویر بازگشت بازگشت زندگی به کاشی اصفهان+ تصاویر            5 155x105
۷ آذر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

بازگشت زندگی به کاشی اصفهان+ تصاویر

با ورود بخش خصوصی واقعی به کارخانجات کاشی نیلو و اصفهان، این دو مجموعه که طی سال های اخیر با بی تدبیری های صورت گرفته تا مرز نابودی کامل پیش رفته بودند، این روزها شاهد بازگشتی تاریخی به چرخه تولید و اشتغال شهرستان و کشور هستند.