برنامه قطعی برق در شهرک های صنعتی نجف آباد
جدول و نقشه قطعی برق در نجف آباد ۱۸ تیر ۱۳۹۷

جدول و نقشه قطعی برق در نجف آباد

بر اساس آخرین اخبار سایت شرکت توزیع برق استان، بیشتر نقاط استان فاقد خاموشی های قابل توجه هستند.