بسکتبال با ویلچر
نایب قهرمانی نجف آباد در بسکتبال با ویلچر ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

نایب قهرمانی نجف آباد در بسکتبال با ویلچر

پایگاه خبری اداره ورزش و جوانان: در بیستمین دوره مسابقات بسکتبال با ولیچر قهرمانی استان اصفهان که به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد، تیم اعزامی نجف آباد نایب قهرمان شد.