بمب گذاری در نجف آباد
تکذیب بمب گذاری در پمپ بنزین نجف آباد+فیلم ۲۴ آذر ۱۳۹۹

تکذیب بمب گذاری در پمپ بنزین نجف آباد+فیلم

حوالی ساعت 9 شب یکشنبه 23آذر99، یکی از شهروندان با مشاهده بسته ای مشکوک در جایگاه بنزین تقاطع خیابان های 15خرداد و امام خمینی نجف آباد، موضوع را به پلیس گزارش می کند.