بنگاه املاک
هشداری برای خریداران خانه در نجف آباد ۲۷ مهر ۱۳۹۹

هشداری برای خریداران خانه در نجف آباد

مردم را با خرید چنین خانه هایی گرفتار و درگیر شکایت و دادگاه نکنند. تمام آنچه گفتم و نوشتم قابل پیگیری و اثبات است خودتون میتوانید تحقیق کنید. مواظب خرید کردنتان باشید.