برچسب: بیمارستان دانشگاه آزاد نجف آباد
توقف ۲۲ ساله ساخت بیمارستان نجف آباد توقف 22 ساله ساخت بیمارستان نجف آباد توقف 22 ساله ساخت بیمارستان نجف آباد                              2 155x105
۱۶ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

توقف ۲۲ ساله ساخت بیمارستان نجف آباد

کلنگ این بیمارستان سال 75 به زمین خورد و تا چهار سال بعد کار ساخت اسکلت آن تمام شد ولی از آن زمان تاکنون ادامه پروژه به دلیل هزینه های زیاد متوقف شده است. تکمیل این مجموعه حداقل ۲۰۰میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.