بی بی سی
خون حججی، بی بی سی را رسوا کرد+فیلم ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

خون حججی، بی بی سی را رسوا کرد+فیلم

بی بی سی رسانه دولتی انگلستان در یکی از برنامه های خود تلاش می کند، طی ویژه برنامه ای، حضور مستشاری ایران در عراق و سوریه را به چالش بکشاند ولی پاسخ هایی یکی از کارشناسان، این رسانه وابسته را رسوا می کند.