تاکسیرانی
اعلام کرایه های تاکسی تلفنی های نجف آباد در سال۹۹+تصویر ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

اعلام کرایه های تاکسی تلفنی های نجف آباد در سال۹۹+تصویر

سازمان تاکسیرانی نجف آباد طبق روال هر ساله خود، نرخ کرایه تاکسی های تلفنی را اعلام کرد.