تایید صلاحیت
 احتمال افزایش نامزدهای تایید صلاحیت شده در نجف آباد ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

 احتمال افزایش نامزدهای تایید صلاحیت شده در نجف آباد

طی روزهای اخیر اخبار تایید نشده ای از منابع رسمی و غیر رسمی در خصوص احتمال افزایش نامزدهای تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون در انتخابات مجلس یازدهم مطرح شده است.