برچسب: تجمع اعتراضی در نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان در نجف آباد+ تصاویر تجمع اعتراضی کشاورزان در نجف آباد+ تصاویر تجمع اعتراضی کشاورزان در نجف آباد+ تصاویر                                                          2 155x105
۵ آبان ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
همه چیز داریم غیر از مدیریت

تجمع اعتراضی کشاورزان در نجف آباد+ تصاویر

تعدادی از کشاورزان نجف آبادی با پارک تراکتورها و دیگر ادوات کشاورزی خود در حاشیه کمربندی جنوبی نجف آباد و با در دست داشتن پلاکاردهایی بر رسیدگی مسئولان به مشکل تخصیص نیافتن حق آبه خود تاکید دارند.