تجمع در نجف آباد،راهپیمایی
اعلام زمان و مسیر راهپیمایی روز قدس ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

اعلام زمان و مسیر راهپیمایی روز قدس

اعلام زمان و مسیر راهپیمایی روز قدس در نجف آباد

قیام مردم نجف آباد علیه اغتشاشگران+تصاویر ۱۳ دی ۱۳۹۶

قیام مردم نجف آباد علیه اغتشاشگران+تصاویر