تحقیقات
تولید نسل جدید اجکتورها در دانشگاه آزاد نجف آباد ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

تولید نسل جدید اجکتورها در دانشگاه آزاد نجف آباد

آنا: رییس مرکز تحقیقات هوافضا دانشگاه آزاد نجف آباد گفت: اخیرا نسل جدیدی از اجکتورها در این مرکز طراحی و ساخته شده که کاربرد زیادی در دستگاه های آب شیرین کن و سیستم های تبریدی پاک دارد.