تحویل سال
پخش زنده سال تحویل از یادمان شهدای نجف آباد ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

پخش زنده سال تحویل از یادمان شهدای نجف آباد

برای اولین بار در نجف آباد با پیگیری مدیریت یادمان شهدا و همکاری دستگاه های متولی از جمله مخابرات نجف آباد، قرار است مراسم سال تحویل یادمان شهدا در لیست مجموعه برنامه های زنده سیمای اصفهان  قرار گیرد.