تخریب یک حسینیه
محاکمه کلاهبردار مذهبی در نجف آباد با اتهام تجاوز جنسی ۰۲ مرداد ۱۳۹۷

محاکمه کلاهبردار مذهبی در نجف آباد با اتهام تجاوز جنسی

دادستان نجف آباد گفت: پرونده مرد چهل ساله ای که با ادعای ارتباط با امام زمان و جهان ماورا از شهروندان نجف آبادی و برخی شهرهای اطراف اخاذی می کرد با اتهام افساد فی الارض به عنوان یکی از ردیف های اتهامی در دست بررسی است.