نجف آباد نیوز
Browsing Tag

ترک تحصیل

جلوگیری از ترک تحصیل ۳۰ دانش آموز

جلوگیری از ترک تحصیل ۳۰ دانش آموز حرف مردم- یکی از معلمان به صورت شفاهی برایمان تعریف کرد: چند روز پیش برای کاری رفته بودم آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد. کارشناس مربوطه که باید کار من را راه می انداخت، خیلی سرش شلوغ بود. مقداری که…