تصاویر اختصاصی
تصاویر اختصاصی نجف آباد نیوز از پیاده روی اربعین ۹۸ + تصاویر ۲۵ مهر ۱۳۹۸

تصاویر اختصاصی نجف آباد نیوز از پیاده روی اربعین ۹۸ + تصاویر

خبرنگار نجف آباد نیوز، بخشی از تصاویر خود از راهپیمایی اربعین امسال را از عراق برایمان ارسال کرده است.