برچسب: تصاویر پرورش عقرب
پرورش عقرب+ تصاویر پرورش عقرب پرورش عقرب+ تصاویر                                 8 155x105
۲ مهر ۱۳۹۷
۳ دیدگاه

پرورش عقرب+ تصاویر

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا برای اولین بار از مزرعه پرورش عقرب در دانشگاه آزاد نجف آباد که این کار را چندین سال است به صورت علمی دنبال می کند، گزارش تصویری گرفته است.