تعرفه تبلیغات در نجف آباد نیوز
تعرفه تبلیغات در نجف آباد نیوز ۳۰ تیر ۱۳۹۷

تعرفه تبلیغات در نجف آباد نیوز

تعرفه تبلیغات در پایگاه خبری نجف آباد نیوز: هزینه ها به صورت ماهیانه و در شروع کار تعیین شده است. کادر بزرگ بالای صفحه: 5۰۰هزار تومان برای یک ماه کادرهای کوچک کنار صفحه:300 هزار تومان برای یک ماه