تغییر رییس دانشگاه آزاد نجف آباد
تغییر رییس دانشگاه آزاد نجف آباد ۰۴ تیر ۱۳۹۷

تغییر رییس دانشگاه آزاد نجف آباد

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی امیررضا نقش را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد منصوب کرد.