تقاطع شهیدان حجتی
بهره برداری ۵۰ میلیارد تومانی در نجف آباد+تصاویر و فیلم ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

بهره برداری ۵۰ میلیارد تومانی در نجف آباد+تصاویر و فیلم

از تقاطع ۲۴ میلیارد تومانی شهیدان حجتی و ساختمان ۱۵ میلیارد تومانی حمل و نقل عمومی شهرداری به همراه ۳ میلیارد تومان  پیاده روسازی، جدول گذاری و کانیو گذاری در کنار 8 میلیارد تومان پروژه های زیرسازی و آسفالت معابر  رونمایی شد.