تمرین وزنه برداری در حمام
پایان وزنه برداری در حمام حاجی آباد+تصاویر ۰۲ آبان ۱۳۹۷

پایان وزنه برداری در حمام حاجی آباد+تصاویر

وزنه برداران روستای حاجی آباد شهرستان نجف آباد در حمام تمرین می کردند و حتی احسان قیصریه یکی از وزنه برداران این روستا از  تمرین در همین حمام توانسته بود به تیم ملی نوجوانان و مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان راه یابد.