توزیع کپسول گاز
وضع اسف بار توزیع گاز مایع در نجف آباد+فیلم ۲۹ دی ۱۳۹۸

وضع اسف بار توزیع گاز مایع در نجف آباد+فیلم

طبق گزارش های رسیده به تیتریک کمبود گازمایع در شهرستان نجف آباد باعث تشکیل صف های طولانی شده است.