تیر برق
تیر برق، وسط خیابان کاشته شد+ تصاویر ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

تیر برق، وسط خیابان کاشته شد+ تصاویر

تیربرق در تقاطع خیابان های امام خمینی و فارابی نجف آباد، طوری نصب شده که اعتراض و سوال برخی شهروندان را به دنبال داشته است.