تیم Green tiger
قهرمانی نجف آباد در مسابقات ملی ربات های زیردریایی+تصاویر و فیلم ۱۲ آبان ۱۳۹۷

قهرمانی نجف آباد در مسابقات ملی ربات های زیردریایی+تصاویر و فیلم

تیمی از نخبگان نجف آبادی که با عنوان «Green tiger» در رقابت های ملی دریا مسیر پیشرفت  شرکت کرده بودند، در بین دوازده تیم شرکت کننده در بخش  زیردریایی های تحقیقاتی (ROV) به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند.