جزیره قشم
راهنمای کامل سفر به جاذبه‌های قشم ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

راهنمای کامل سفر به جاذبه‌های قشم

ساسانیان آن را از تبار کاوه می‌دانستند و اَبَرکاوان می‌نامیدند؛ زمینش با کشتزارهای پر رونق و نخلهای استوار فرش شده و از همان زمان مرکز شکوفایی بود. قشمِ زیبا که این روزها چون نگینی بر انگشتر ایران می‌درخشد، گردشگران داخلی و خارجی را مجذوب خود کرده است.