جشنواره آب
برگزاری سومین دوره جشنواره ملی داستان آب ۰۲ دی ۱۳۹۹

برگزاری سومین دوره جشنواره ملی داستان آب

روابط عمومی وزارت نیرو، موسسه سینمایی بچه‌های نوین، نویسندگان و انجمن‌های داستانی اصفهان با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، سومین دوره جشنواره ملی «داستان آب» را برگزار می کنند.