جشنواره اسب اصیل کُرد
جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر ۰۶ مرداد ۱۳۹۷

جشنواره اسب اصیل کُرد در نجف آباد+فیلم و تصاویر

این رقابت ها با عنوان «جام هارای» در دو بخش مادیان و نریان با حدود 146 راس اسب در محل ورزشگاه موهبت امیرآباد در نجف آباد برگزار می شود. امتیازدهی بر اساس زیبایی هیکل، دم، گردن، پوزه وسایر مشخصات اسب است و برگزیدگان عازم رقابت های کشوری خواهند شد.