جهاد دانشگاهی
جوابیه جهاد دانشگاهی به اظهارات نماینده نجف آباد ۳۱ تیر ۱۳۹۹

جوابیه جهاد دانشگاهی به اظهارات نماینده نجف آباد

جهاد دانشگاهی به اظهارات ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی درباره زمین خواری واکنش نشان داد.