جهاد سازندگی
دخیل به بولدوزر جهاد نجف آباد ۰۱ دی ۱۳۹۹

دخیل به بولدوزر جهاد نجف آباد

جهاد سازندگی نجف‌آباد به دلیل سابقۀ طولانی و درخشانی که در کارهای عمرانی و محرومیت‌زدایی داشتند، در فاصلۀ عملیات‌ها از کوچک‌ترین فرصت برای فعالیت در مناطق محروم استفاده می‌کردند.

اولین تجربۀ کمر‌شکن در جهاد نجف آباد ۱۳ آذر ۱۳۹۹

اولین تجربۀ کمر‌شکن در جهاد نجف آباد

نمی‌شد تریلی را از تعمیرگاه خارج کنیم و هر دفعه، به شکلی گیر می‌افتاد. تقریباً تمام نیروها که فکر و ایده‌ای برای نجات کمر‌شکن داشتند، حداقل یک‌بار نشستند پشت فرمان و شانس‌شان امتحان کردند ولی نشد که نشد.