جیره بندی آب
تزریق آب چاه به شرب نجف آباد ۰۴ تیر ۱۳۹۷

تزریق آب چاه به شرب نجف آباد

بیشتر یازده حلقه چاه نجف آباد در جنوب آن قرار دارند. پنج حلقه خشک شده و برخی نیتراته شده اند. 69لیتر در ثانیه ظرفیت برداشت داریم که در شرایط خاص به خطوط شرب جنوب شهر تزریق می شود.

کاهش ۱۰درصدی آب استان اصفهان ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

کاهش ۱۰درصدی آب استان اصفهان

 استان اصفهان چهارده سال متوالی با خشکسالی مواجه بوده و باید شفاف به مردم بگوییم که آب کم است.