حاجی ارزانی
ادامه اعتراض ها به تبعیض کرونایی در نجف آباد ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

ادامه اعتراض ها به تبعیض کرونایی در نجف آباد

با وجود شیوع نسبتا قابل توجه ویروس کرونا در نجف آباد و تعطیلی بسیاری از بازارها و مراکز، خیلی از شهروندان این سوال را به اشکال مختلف مطرح می کنند که چرا برخی فروشگاه های بزرگ شهر همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.