حاج اسحاق انتشاری
نذر ۹۰میلیونی برای بیمارستان نجف‌آباد ۰۶ آذر ۱۳۹۷

نذر ۹۰میلیونی برای بیمارستان نجف‌آباد

خانواده مرحوم اسحاق انتشاری که در بخش آی‌سی‌یو این بیمارستان فوت کرد، طی اقدامی خیرخواهانه یک دستگاه دیالیز به ارزش تقریبی نود میلیون تومان را وقف این قسمت کردند.