حرف مردم
انتقاد از نوبت دهی بیمارستان شهید منتظری+پاسخ مدیریت ۲۸ آذر ۱۳۹۷

انتقاد از نوبت دهی بیمارستان شهید منتظری+پاسخ مدیریت

«محسن» با ارسال پیامی از سیستم نوبت دهی بیمارستان شهید محمد منتظری و معطلی اش در این مجموعه انتقاد کرده و «رضا کریمی» مدیر اجرایی بیمارستان نیز به این انتقاد پاسخ داده است.