پنج شنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۲ | Thursday, 8 June , 2023
حساس نشو، چهارشنبه ششم فروردین 06 فروردین 1393

حساس نشو، چهارشنبه ششم فروردین

در ایام نوروز، سری جدید برنامه طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، هر شب ساعت ۲۰ از شبکه خبر پخش می شود. این مجموعه، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. دانلود

حساس نشو، پنجم فروردین ۱۳۹۳ 05 فروردین 1393

حساس نشو، پنجم فروردین ۱۳۹۳

در ایام نوروز، سری جدید برنامه طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، هر شب ساعت ۲۰ از شبکه خبر پخش می شود. این مجموعه، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. دانلود

حساس نشو، چهارم فروردین ۱۳۹۳ 04 فروردین 1393

حساس نشو، چهارم فروردین ۱۳۹۳

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. دانلود

حساس نشو، سوم فروردین 03 فروردین 1393

حساس نشو، سوم فروردین

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. دانلود

حساس نشو، دوم فروردین 03 فروردین 1393

حساس نشو، دوم فروردین

در ایام نوروز، سری جدید برنامه طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، هر شب ساعت ۲۰ از شبکه خبر پخش خواهد شد. این مجموعه، شامل موضوعاتی درباره انتخابات ، دیپلماسی ، فرهنگ ، دانشگاهها ، اقتصاد ، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است.

حساس نشو، دوم فروردین 02 فروردین 1393

حساس نشو، دوم فروردین

در ایام نوروز، سری جدید برنامه طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، هر شب ساعت ۲۰ از شبکه خبر پخش می شود. این مجموعه، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. دانلود

حساس نشو قسمت بیست و چهارم 22 اسفند 1392

حساس نشو قسمت بیست و چهارم

حساس نشو قسمت بیست و چهارم دانلود

حساس نشو قسمت بیست و سوم 16 اسفند 1392

حساس نشو قسمت بیست و سوم

حساس نشو قسمت بیست و سوم   دانلود

حساس نشو، قسمت بیست و دوم 09 اسفند 1392

حساس نشو، قسمت بیست و دوم

دانلود

حساس نشو، قسمت بیست و یک 01 اسفند 1392

حساس نشو، قسمت بیست و یک

دانلود

حساس نشو، قسمت بیستم 25 بهمن 1392

حساس نشو، قسمت بیستم

دانلود

حساس نشو، قسمت نوزدهم 17 بهمن 1392

حساس نشو، قسمت نوزدهم

دانلود