حسنعلی پورپونه
پیرمرد نجف آبادی ۷ میلیارد تومان وقف کرده است + تصویر و فیلم ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

پیرمرد نجف آبادی ۷ میلیارد تومان وقف کرده است + تصویر و فیلم

حسنعلی پورپونه نجف‌آبادی حالا دیگر نامش را تا ابد جاودان كرده و یكی از بزرگ‌ترین واقفان كشور به حساب می‌آید. او چندین ملك و زمین‌ خود را وقف كرده كه ارزش مالی آنها بیش از 7 میلیارد تومان است كه در تاریخ موقوفات كشور به نوعی بی‌نظیر است و باید او را نخستین شخصی دانست كه 7 میلیارد تومان از اموال خود را وقف كرده است.