حمله به پزشک در نجف آباد
حمله به یک پزشک در نجف آباد ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

حمله به یک پزشک در نجف آباد

یکی از پزشکان فعال در نجف آباد، چند روز پیش هنگام پارک خودرویش در نزدیکی یکی از بیمارستان های این شهر توسط افراد نقاب دار با چاقو مورد حمله قرار گرفت.