حوادث دی ماه
محاکمه قاتل شهید شاهسنایی در اصفهان+تصاویر ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

محاکمه قاتل شهید شاهسنایی در اصفهان+تصاویر

ایرنا: دومین جلسه رسیدگی به پرونده مصطفی صالحی قاتل پاسدار شهید سجاد شاه سنایی که در اغتشاشات دی سال 1396 در کهریزسنگ نجف آباد هدف اصابت گلوله قرار گرفت، برگزار شد.

اولین سالگرد شهید مدافع امنیت+تصاویر ۰۸ دی ۱۳۹۷

اولین سالگرد شهید مدافع امنیت+تصاویر

پنج شنبه ششم دیماه اولین سالگرد شهادت پاسدار شهید سجاد شاهسنایی که طی اغتشاشات سال گذشته به ضرب گلوله یکی از اراذل در درگیری های کهریزسنگ به شهادت رسیده بود، به میزبانی یادمان شهدای نجف آباد برگزار شد.

تکمیل کیفرخواست قاتل شهید شاه سنایی+فیلم محل شهادت ۰۴ مهر ۱۳۹۷

تکمیل کیفرخواست قاتل شهید شاه سنایی+فیلم محل شهادت

پرونده قاتل سی و دو ساله پاسدار شهید سجاد شاهسنایی که دی ماه سال گذشته در کهریزسنگ به شهادت رسید، بعد از شش ماه تحقیقات و بررسی تکمیل و جهت صدور حکم تحویل مراجع قضایی بالاتر شده است.