خانه تاریخی نوریان نجف آباد
برگزاری اولین جشنواره قصه گویی نجف آباد ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری اولین جشنواره قصه گویی نجف آباد

نخستین جشنواره قصه گویی شهرستان نجف آباد در سه بخش آزاد، آیینی سنتی و قصص قرآنی طی دو تا سه روز از شهریور ماه سال جاری به میزبانی خانه تاریخی نوریان برگزار خواهد شد.