برچسب: خانه های تاریخی نجف آباد
معماری ۴۰ خانه تاریخی نجف‌ آباد بررسی شد معماری معماری 40 خانه تاریخی نجف‌ آباد بررسی شد             155x105
۴ خرداد ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

معماری ۴۰ خانه تاریخی نجف‌ آباد بررسی شد

40 خانه تاریخی در قالب تصاویر، نقشه‌های معماری و متنی توصیفی در باب کالبد و زندگی اجتماعی جاری در گذشته و حال در قالب پژوهش «معماری خانه‌های تاریخی در نجف آباد» در نشست تخصصی به همت گروه بنای پژوهشکده بناها و بافت های فرهنگی تاریخی پژوهشگاه بررسی شد.