خدمات الکترونیک
صدور الکترونیک ۸۵درصد از ابلاغ‌های دادگستری نجف‌آباد ۰۶ مرداد ۱۳۹۹

صدور الکترونیک ۸۵درصد از ابلاغ‌های دادگستری نجف‌آباد

ایمنا: رییس دادگستری شهرستان گفت: طی دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال، بیش از دویست و هفت هزار ابلاغ در این مجموعه صادر شده که از این میزان هشتاد و پنج درصد در بستر الکترونیک صورت گرفته است.

الکترونیکی شدن نوبت بازدید در شهرداری نجف‌آباد ۰۱ تیر ۱۳۹۹

الکترونیکی شدن نوبت بازدید در شهرداری نجف‌آباد

پایگاه خبری شهرداری: معاون برنامه ریزی و توسه منابع انسانی شهرداری نجف‌آباد گفت: به دنبال شیوع کرونا و تداوم مشکلات مربوط به این بیماری، انجام مجموعه‌ای از اقدامات در ر استای کاهش مراجعات مردمی و ارائه الکترونیک خدمات به شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.