خربزه درختی
میوه ی گرمسیری پاپایا(خربزه درختی) گنجی پنهان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

میوه ی گرمسیری پاپایا(خربزه درختی) گنجی پنهان

میوه ی گرمسیری پاپایا، گنجی پنهان در سیستان و بلوچستان که نوآوران بخش کشاورزی را به خود می‌خواند.